Tratarea de solidificare a solului a terenurilor mlăștinoase