Metoda de solidificare in situ a solului în loc de înlocuirea solului